Hosoki Y / Shimizu E
0 : 2

Court 12 (Nagano)
Kobori M / Shimizu A
Closed
Hosoki Y / Shimizu E
Kobori M / Shimizu A
16
57
02